Wyświetlanie map googla w aplikacji desktopowej – WPF czyli GMap

Dzisiaj lekka aktualizacja aplikacji DesktopInfo. Na chwilę obecną nie ma jeszcze ona kształtu końcowego na razie jest pora na badanie różnych możliwości. Na pierwszy ogień poszło wyświetlanie map googla. Ponieważ DesktopInfo z założenia ma wyświetlać informacje na pulpicie komputera to nie ma mowy o gotowych rozwiązaniach w js czy innych. Na szczęście/nieszczęście jest kontrolka GMap która pozwala na wyświetlanie map googla i kilku innych providerów. Dostępna jest dla wersji winforms oraz dla WPF-a właśnie.

Sposób jej wykorzystania można podglądnąć w najnowszej wersji źródeł, filozofii raczej nie znajdziemy tutaj (w implementacji). Jednak na co warto zwrócić uwagę, GMAP jest kapryśne – albo brak mi wiedzy. GMap nie wyświetla map jeżeli nie ustawimy wyświetlania tylko serwerowego jak poniżej.

Singleton<GMaps>.Instance.Mode = AccessMode.ServerOnly;

 
 

Teoretycznie kontrokla pozwala (na to wygląda) na cache-owanie ściągniętych mapek jednak nie udało mi się tego zmusić do pracy. Na chwilę obecną pozostaje jedyna opcja czyli AccessMode.ServerOnly.