Windows 10 + VS2015 + SpecFlow

Windows 10 na wolności, mojego 8.1 po prostu zaktualizowałem. Wszystko poszło elegancko, wszystko działa poza SpecFlow-ami. SpecFlow-y uruchamiam przez NCrunch-a. Jedyne co dostaję to błąd buildowania i komunikat: ..\packages\SpecFlow.1.9.0\tools\TechTalk.SpecFlow.targets (47, 5): The „TechTalk.SpecFlow.Tools.MsBuild.GenerateAll” task could not be loaded from the assembly C:\Users\USER.PROFILE\AppData\Local\NCrunch\9392\20\packages\SpecFlow.1.9.0\tools\specflow.exe. Nie można załadować pliku lub zestawu 'Microsoft.Build.Utilities.v3.5, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' lub jednej...

Debuggowanie – Make Object ID

Czasem zwykłe metody debugowania nie wystarczają, czasem watch-e i sprawdzanie krok po kroku jest nie wystarczające. Czasem chciało by się sprawdzić wartość obiektu, do którego nie mamy referencji. No właśnie, wszystkie normalne narzędzia debuggowania jakie udostęnia Visual Studio pozwalają na oglądanie wszystkiego co mamy w zasięgu referencji albo gdzieś po callstack-u możemy się do...

Problem z BLEND-em 4. The specified solution configuration „Debug|…” is invalid

The specified solution configuration „Debug|BNB” is invalid. Albo też bardziej ogólnie: The specified solution configuration „Debug|…” is invalid. on “Debug|…” is invalid. Please specify a valid solution configuration using the Configuration and Platform properties (e.g. MSBuild.exe Solution.sln /p:Configuration=Debug /p:Platform=”Any CPU”) or leave those properties blank to use the default solution configuration. Done building project...

Scroll to top