Problem z BLEND-em 4. The specified solution configuration „Debug|…” is invalid

The specified solution configuration „Debug|BNB” is invalid.

Albo też bardziej ogólnie: The specified solution configuration „Debug|…” is invalid. on “Debug|…” is invalid. Please specify a valid solution configuration using the Configuration and Platform properties (e.g. MSBuild.exe Solution.sln /p:Configuration=Debug /p:Platform=”Any CPU”) or leave those properties blank to use the default solution configuration. Done building project “….sln” — FAILED. Build failed.

Może różnić się w szczegółach ale taki właśnie komunikat dostałem podczas prób uruchomienia program Blend 4 wspierajcego tworzenie interfejsu użytkownika dla WPF i Silverlight. Nie pomogła reinstalacja. Pomogło natomiast zrobienie porzdku w rejestrze:

W kluczu ‘HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Session Manager \Environment’ znajdziesz klucz o nazwie ‘Platform’ (który jako wartość będzie miał owe 3 literki z naszego błędu – tu BNB). Po usunięciu tego klucza i restarcie komputera, magicznie Blend zaczyna działać bardzo elegancko 🙂