Hello World w Clojure

Z okazji publikacji Java 8 i nowego Intelij ze wsparciem dla Java 8 od słowa do słowa zeszło na clojure. No to stwierdziłem, że napiszę hello world, takie co to zapyta o imię i wypisze na ekranie.

[csharp]

(ns hello)

(defn -main
[]
(println "What is your name?")
(
let [yourName (read-line)]
(println "Hello" yourName)
)
)
[/csharp]

Udało się 🙂