Hello World w Clojure

Z okazji publikacji Java 8 i nowego Intelij ze wsparciem dla Java 8 od słowa do słowa zeszło na clojure. No to stwierdziłem, że napiszę hello world, takie co to zapyta o imię i wypisze na ekranie. [csharp] (ns hello) (defn -main [] (println "What is your name?") ( let [yourName (read-line)] (println "Hello" yourName) …

Hello World w Clojure Read More »