CodePlex i TFS czyli o wiązaniu work itemów z check-in

Wchodząc na stronę http://desktopinfo.codeplex.com/WorkItem/AdvancedList.aspx znajdziesz listę rzeczy i/lub błędów które zostały zapisane w ramach pracy nad projektem DesktopInfo.

Pozwala to na wygodne administrowanie projektem. Możemy robić listę błędów oraz nowej funkcjonalności. Lista ta dostępna jest także w Visual Studio

Wszystko to dzięki Team Explore-owi oraz TFS-owi. Mamy funkcjonalność, która pozwoli nam łatwiej zarządzać projektem w przypadku pracy wieloosobowej.

Prawdziwa magia zaczyna się jednak kiedy chcemy zwrócić zmiany do TFS-a.

Standardowo gdy używamy Team Explorera wraz z TFS-em to to okno służy nam do zwracania kodu do repozytorium:

Warto w polu comment dopisać czego tyczy się zmiana, jednak gdy przełączymy się na drugą zakładkę to zobaczymy, że możemy związać zmiany w kodzie z konkretnym work itemem czyli z zadaniem jakie mieliśmy do wykonania

W ten sposób nie tylko możemy zakończyć WorkItem ale możemy również związać z nim kod. Czym to skutkuje? W pracy grupowej nad kodem, łatwiej będzie dowiedzieć się kto i co zrobił, jakie wprowadził zmiany oraz które pliki zostały zmienione na potrzeby konkretnego zadania.

Ponieważ to nie koniec możliwości TFS-a, wkrótce postaram się pokazać kilka przydatnych operacji oferowanych przez TFS.