WebEssentials i duplikujące się wpisy w less-ie

Dzisiaj w firmie @blackgilmore trafił na ciekawy błąd, duplikujące się style w css-ie. Mając 3 pliki less:

test1.less

[code language=”css”]

.test1Function()
{
.testClass
{
background-color: #f00;
}
}

[/code]

test2.less

[code language=”css”]

@import-once "test1.less";

.test2Class
{
top: 1px;

.test1Function();
}

[/code]

test3.less

[code language=”css”]

@import-once "test1.less";
@import-once "test2.less";

wynik powinien wyglądać tak:

.test2Class {
top: 1px;
}
.test2Class .testClass {
background-color: #f00;
}

[/code]

Jeśli jednak .test2Class .testClass duplikuje się to znaczy, że trzeba poprawić kompilator lessa. W katalogu %CurrentUser%\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\11.0\xxxxx.xxx\Resources\Scripts jest plik less-1.3.0.js

Zamieniając jego treść na tą, którą można pobrać z http://lesscss.org/ wszystko będzie pięknie działać.  Powinno pomóc do czasu gdy nie wyjdzie jakaś poprawka.

Scroll to Top