Problem solved… ssh i vnc zamiast kupowania przejściówki, którą użył bym raz… jeden raz.