Pozostałe

Problem z BLEND-em 4. The specified solution configuration „Debug|…” is invalid

The specified solution configuration „Debug|BNB” is invalid. Albo też bardziej ogólnie: The specified solution configuration „Debug|…” is invalid. on “Debug|…” is invalid. Please specify a valid solution configuration using the Configuration and Platform properties (e.g. MSBuild.exe Solution.sln /p:Configuration=Debug /p:Platform=”Any CPU”) or leave those properties blank to use the default solution configuration. Done building project “….sln” […]

Problem z BLEND-em 4. The specified solution configuration „Debug|…” is invalid Read More »

NDepend – narzędzie do analizy kodu

Tworząc oprogramowanie bardzo trudno ustrzec się przed stworzeniem aplikacji niezgodnej z zasadami sztuki. Przez zasady sztuki rozumiem tutaj tworzenie zbyt długich funkcji, tworzenie bardzo zagmatwanego kodu (np. składającego się z kilkunastu if-ów jeden w drugim) czy niekomentowanie metod i funkcji. Nie pilnując jakości kodu możemy bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, w której utrzymanie kodu będzie

NDepend – narzędzie do analizy kodu Read More »

SQL Server Management Studio 2008 i intellisense

Wczoraj zainstalowałem Microsoft SQL 2008 Developer. Głównym powodem było podpowiadanie składni. „Ficzer” bardzo użyteczny szczególnie dla tych, którzy nie muszą codziennie godzinami tyrać w SQL-u (bo Ci zapewnie pamiętają wszystko 😉 i szybciej pracują bez intellisense niż z). Mój zachwyt niestety szybko się ochłodził. Okazuje się, że podpowiadanie składni owszem, działa ale tylko gdy jesteśmy

SQL Server Management Studio 2008 i intellisense Read More »

Vistual Studio 2008 SP1 – problem z dodaniem kontrolek

Przez ostatnie dwa miesiące na tym blogu pojawiło się wiadomości 0 – słownie: zero. Czas wakacji to z jednej strony dość często okres ogórkowy a z drugiej strony zupełne rozleniwienie. Co również i mnie dopadło. 1 września można a nawet trzeba wykorzystać jako nowy start. W moim przypadku start ten został zaburzony problemem z „moim

Vistual Studio 2008 SP1 – problem z dodaniem kontrolek Read More »

Linq – notatnik czyli linqpad

Na stronie http://www.linqpad.net/ znajdziecie program wspierający zapytań Linq. Zawiera on podświetlanie składni, manager połączeń do baz danych. Potrafi wyświetlać SQL i zapytania λ. Dla osób, które nie znają linq – jest to język zapytań, który ma zrewolucjonizować zrewolucjonizuje „rynek zapytań” zmonopolizowany przez SQL-a Narzędzie bardzo wygodne i przydatne dla każdego developera oraz do nauki Linq.

Linq – notatnik czyli linqpad Read More »

Scroll to Top