JavaScript zwraca złą datę – ku pamięci

Mały kawałek kodu:

new Date(2012,1,1)

zwraca:

Wed Feb 01 2012 00:00:00 GMT+0100 (Środkowoeuropejski czas stand.)

LUTY!!!

To nie jest zła data, w każdym normalnym języku była by to zła data ale w JavaScripcie miesiące liczy się od 0 więc 0 to styczeń, 1 to luty, 2 to marzec i tak dalej i tak dalej i tak dalej.