WebEssentials i duplikujące się wpisy w less-ie

Dzisiaj w firmie @blackgilmore trafił na ciekawy błąd, duplikujące się style w css-ie. Mając 3 pliki less: test1.less .test1Function() { .testClass { background-color: #f00; } } test2.less @import-once "test1.less"; .test2Class { top: 1px; .test1Function(); } test3.less @import-once "test1.less"; @import-once "test2.less"; wynik powinien wyglądać tak: .test2Class {...

Scroll to top