Nie mieszaj dostępu do bazy danych z aplikacją

Początkowo byłem zadowolony z tego wyboru ale jakiś czas temu zdecydowałem się przejść na Entity Framework + SQLCe.

(…)

Swoją drogą zaprocentowała początkowa decyzja aby ukryć technologię dostępu do danych za dobrze określonym interfejsem. Dzięki temu zmiany musiałem wprowadzić w niewielu miejscach

Michał Komorowski

Zgodnie z nauczaniami Uncle Boba dostęp do bazy danych (jak również kontrolki, zewnętrzne biblioteki etc) powinien być odseparowany od naszego kodu. Oddzielenie tego interfejsem powoduje, że możemy relatywnie łatwo wymienić poszczególne kawałki aplikacji. Michał w swoim projekcie użył początkowo RavenDB ale z czasem chciał przesiąść się na EF Code First i SQL Ce. Czyż nie jest to piękne? Bez względu na powód zmiany bazy  – czy to ze względu na wydajność, czy na cenę, wymagania klienta czy zapisy siwzu zawsze mamy możliwość wymiany klocka pod tytułem baza danych.