Małe litery w menu głównym Visual Studio 2013

Visual Studio 2013 preview już jest i znowu (jak w poprzedniej wersji) menu ma wielkie litery. Zatem pierwsza rzecz, po instalacji resharpera i ncruncha to zmiana defaulta z:

image

Na :

vs2013lowecase

To wystarczy dodać w rejestrze:

HKCU\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0\General\

SuppressUppercaseConversion DWord o wartości 1

To samo można zrobić w VS2012